top of page

Ambalajın Sahip Olduğu GüçAmbalajın sahip olduğu güç

Global rekabeti yoğun olarak yaşadığımız bu bilgi ve iletişim çağında, ortalama bir tüketici, günde 10.000’den fazla pazarlama uyaranına maruz kalmaktadır. Bu kadar fazla uyaran, tüketicinin zihnini karıştırmakta, bilgi ve mesaj karmaşasının içinde tüketici satın alma kararını sağlıklı bir şekilde verememektedir. Sağlıklı karar veremeyen tüketici beklentilerini yeteri kadar karşılayamamakta ve satın aldığı üründen tatmin olmamaktadır. Mutsuz tüketici marka sadakatini yitirmektedir.

Bahsettiğimiz bu karmaşanın içinde tüketici ile iletişim kuramamanın ve tüketici beklentilerini karşılayamamanın sonucu, pek iç açıcı değil. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın verdiği rakamlara göre, Türkiye’de yeni açılan işletmelerin %65’i ilk 5 yıl içinde, %25’i 5-10 yıl içinde kapanmakta, sadece %10’u 10 yıl ve daha fazla süre ile yaşamlarına devam etmektedir. TOBB, 2016 yılında Türkiye’de yaklaşık 65.000 şirket kurulduğunu söylemektedir. Bu şirketlerin yaklaşık 58.000’inin 10. yaş gününü göremeyecek olmaları çok acı bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. Küresel rekabetin yoğun baskısı altında ezilen Türk işletmelerin ömrü, gelişmiş ülkelere göre gerçekten çok kısa.

- Türkiye’de işletmelerin ömrü uzatılamaz mı?

- Girişimciler, yeni kurulan işletmeler ve Kobiler için bu tablo, acaba bir kader midir?

- Grafimet olarak cevabımız; Hayır! Bu bir kader değildir!

- Peki, bu problemin çözümüne Grafimet nasıl katkıda bulunabilir?

- Türkiye’de yeni açılan işletmelerin %90’nının ilk 10 yıl içinde kapanmasının nedenlerden biri, acaba satın alma kararlarının % 90’ının verildiği algısal beynin ihmal edilmesi olabilir mi?

Grafimet olarak biz, bunun bir rastlantı olmadığını düşünüyoruz ve tüm işletmelerin sundukları ürün veya hizmetlerle, tüketicinin rasyonel tarafı yanında algısal tarafına da hitap etmeleri gerektiğine inanıyoruz.

Bir ürünü satın alarak, hem gereksinimlerini gidermek hem de mutlu olmak isteyen tüketicinin günümüzde tek ihtiyacı, basitlik ve sadelik. Kafası allak bullak olan tüketicinin, bir ürünü fark etmesi ve satın almaya ikna olması için, tüm süreçleri onlar adına basitleştirmeli ve sadeleştirmeliyiz.

Ürünün, algılanan kalitesini ve algılanan değerini arttırmayı başarabilirsek, tüketiciye basitlik ve sadeliği sunmuş oluruz. Günümüzün meşgul tüketicisi, ürünün kendisine uygun olup olmadığını hesaplamak yerine, bunu otomatik olarak algılamalıdır. Algılanan kalite ve algılanan değeri arttırabilmenin yolu; yaratıcılık, inovatif bir yaklaşım ve duygulara hitap etmekten geçmektedir. Peki, tüketiciyi ikna etmek için işletmelerin hem yaratıcı olabileceği, hem inovatif olabileceği, hemde duygulara hitap edebileceği elinde bulunan, en düşük maliyetli ve en etkili araç nedir?

Bahsettiğimiz bu araç, ürünü saran, saklayan ve sattıran güç, yani doğru tasarlanmış ambalajdır.

Ambalajın sahip olduğu 4 önemli güç vardır.

 1. Ambalajın, dikkat çekme gücü vardır.

 2. Ambalajın, iletişim gücü vardır.

 3. Ambalajın, tanıtım gücü vardır.

 4. Ambalajın, ikna etme gücü vardır.

Grafimet’in varoluş nedeni, ürünlerin sahip olduğu potansiyel gücün fark edilmesini sağlamak ve estetik tasarımlar ile ürünlere, küresel rekabetin altında ezilmelerini önleyecek bu gücü vermektir.

Geleneksel tasarım, beynin% 10’luk bölgesini hedeflerken, algısal tasarım, beynin %90’nını hedeflemektedir.

Grafimet geleneksel tasarım yöntemi ile algısal tasarım yöntemini birleştiriyor ve tüketici beyninin % 100’üne hitap eden estetik tasarımlar yaparak, tüketicinin ikna sürecini kolaylaştırmayı başarıyor.

Ambalajların Grafimetlenmesi ile işletmeler;

 • Tüketici beyninin sadece %10’nu hedefleyen geleneksel tasarımlardan farklı olarak, tüketici beyninin %100’ne ulaşırlar.

 • Tüketiciye, iletmek istedikleri mesajı hızlı ve doğru şekilde vererek, onların güven ve sadakatlerini kazanırlar.

 • Ürün kalite algısını ve marka değer algısını arttırarak bir defa değil, her zaman sattıran ambalajlara sahip olurlar.

 • Satın alma öncesi, satın alma anı ve sonrasında etkili ve ucuz bir şekilde markalarının tanıtımını yaparlar.

 • Renk ayrımı yapılmış, baskıya hazır tasarımlar ile ambalaj baskı hazırlık maliyetlerinden kurtulurlar.

 • Tüm bu avantajlara uygun fiyatlar ile ulaşarak, hem iç pazarda hem de küresel pazarda rekabet gücünü her zaman ellerinde tutarlar.

Grafimet Ambalaj Tasarım Ofisi,

 • Ambalaj tasarım alanında uzmanlığı,

 • Sektörde 15 yıllık deneyimi,

 • Bilimsel temelli özgün tasarım modeli,

 • Algısal tasarım yeteneği,

 • Hızlı ve doğru tasarım becerisi,

 • Uygun fiyatları,

 • Ve tüm işletmeler için ulaşılabilirlik özellikleri sayesinde,

ürünleri küresel ölçekte rekabet edebilir seviyeye getirecek, doğru ambalajları tasarlayarak, ülkemizi en büyük 10 ekonomi arasına sokma gayreti içinde olan tüm girişimcilerimizin destekçisi olmayı sürdürmektedir.


bottom of page