top of page

En Etkili Reklam: Ambalaj TasarımGloballeşen dünyada rekabet avantajı sağlamanın en temel yollarından biri pazarlama aktiviteleridir. En önemli pazarlama aktivitelerinden biri ise şüphesiz reklamdır. Bu güne kadar hesaplanamaya çalışılan başlıca konu ise reklamın satışlar üzerindeki uzun dönemli etkisidir.

Nielsen Catalina Solutions araştırma şirketinin, 2004-2015 yılları arasında yaptığı ve 2016 yılında yayınlamış olduğu çalışma sonucunda “reklamın finansal geri dönüşü”, bir başka değişle “reklamın satışlara etkisi” hakkında çok değerli uzun vadeli veriler elde edilmiştir. Aşağıda sunulan grafik reklam kampanya mecralarının karşılaştırıldığı bir çalışmadır.


Reklamın finansal geri dönüşü grafiği

Yukarıda gösterilen araştırma sonuçlarına göre dergi reklamcılığına yaptığımız her bir dolar harcama sonucunda satışların artışından elde edilen kazanç 3,94 dolar olmuştur. Bu reklam mecrası yaklaşık %300 kazandırmıştır. Reklam kampanyalarının ortalama maliyetleri ise; Dergi:1,9M$, İnternet:1,1M$, Mobil İnternet:0,3M$, Masaüstü İnternet:0,5M$, Televizyon:9,7M$ ve Dijital Video:0,5M$ olmuştur.

Nielsen Araştırma Şirketi tarafından 2016 yılında yayınlanan ve aşağıda grafiği verilen başka bir araştırma, ambalaj tasarımın satışlar üzerindeki etkisini göstermektedir.


Araştırma sonuçlarına göre, başarılı bir ambalaj tasarımı; ürünün tüketici tarafından rafta fark edilme oranını %34 arttırırken, ürünün raftan alınması oranını %28 arttırmakta ve bunun sonucunda %5,5 oranında ürünün satış miktarını yükseltmektedir. Firmalar için ambalaj tasarım değişikliğinin ortalama maliyeti ise sadece 0,16M$ olmaktadır. Yine aynı araştırma sonucuna göre firmalar tarafından ambalaj tasarım için yapılan her bir dolarlık harcamanın getirisi ortalama 14 dolar olarak ortaya çıkmıştır.

Global çapta ortaya çıkan ekonomik daralma ve krizler, özellikle gelişmekte olan ülkeleri olumsuz yönde etkilemektedir. Yaşanan ekonomik olumsuzluklar firmaları daha az harcama yapmaya itmekte ve kesintiler özellikle reklam bütçelerinden yapılmaktadır. Ambalaj tasarım değişikliğinin getirisi, reklam kampanya mecralarının getirisi en yüksek olanına dahi 3,5 kat fark atmıştır. Bütçelerin daha tasarruflu kullanılması gerektiği günümüz dünyasında firmaların ürünlerine yaptığı en az maliyetli ve en yüksek getirili yatırım ambalaj tasarıma yapılan yatırımdır. Tüketici ile market rafında baş başa kalan ürünün, o an kendisini sattırabileceği tek reklam aracı ambalajıdır. Grafimet Ambalaj Tasarım Ofisi yaratıcı ambalaj tasarımları ile firmalara en doğru desteği vermeyi sürdürmektedir.


bottom of page