top of page

Ambalaj ve TasarımAmbalaj, içerisinde yer alan ürünü, ürünün yapısına ve şekline göre en iyi şekilde koruyan, temiz kalmasını sağlayan, taşınmasını kolaylaştıran ve aynı zamanda ürünün tanıtımını yapan değerli bir malzemedir.

Önceleri sadece ürünü muhafaza etme ve taşıma görevini üstlenmiş olan ambalajlar günümüzde içindeki ürünü temiz bir biçimde saklayabilmenin yanında ambalaj tasarımı ve etiket tasarımı yoluyla ürünü tanıtan anlatan bir araç halini almıştır. Özellikle ticari yaşantı deviniminin belirgin olarak görüldüğü perakende sektöründe ambalaj tasarımı hayati öneme sahiptir. Gerek ambalajın üç boyutlu tasarımı gerek ambalaj üzerindeki bilgiler ve grafik tasarım öğeleri markaların pazarlama aracı olarak rol oynamaktadır.

Ambalaj tüketicilerin satın alma kararlarında etkilidir. Ürünün sağlıklı koşullarda saklanması, ürünün ambalaj üzerindeki kod uygulamalarıyla izlenebilir olmasına imkân tanıması ve marka görsellerini ve bilgilerini içermesi nedeniyle ambalaj, nihai satış aşamasında etkili bir faktördür. Ayrıca ambalaj ürün kaybını en aza indirdiği için maliyetten tasarruf sağlamaktadır. Kısaca ambalaj ürünü sarar, saklar ve sattırır. Ambalaj tasarım, ambalaj ile insan arasında kuvvetli bir bağ kurar.

Ambalaj, kapsamının büyüklüğü ve ilgilendirdiği branşlar sebebiyle geniş bir alana yayılan özel bir konudur. Pazarlamacılar, marka uzmanları, endüstriyel ve grafik tasarımcılar, ambalaj üreticileri ve ham madde üreten diğer yan kuruluşları doğrudan ilgilendiren bir sektördür. Ülkemizde “ambalaj” dendiğinde, tasarıma nazaran akla öncelikle teknik konular gelmektedir. Oysa ambalajın üretim aşamalarının yanı sıra tasarım, pazarlama, ekonomik ve çevresel faktörler de çok fazla önem arz etmektedir.

İlgili kaynaklarda yapılan araştırmaların da belirttiği üzere, ambalajın fiziksel ve görsel yapısı, üzerindeki bilgiler de dâhil olmak üzere 2-3 saniye içinde dikkat çekerek incelenmeye değer bulunur veya bulunmaz. 3-10 saniye içinde satın alma kararının verilmesiyle bir ürün, rafta bulunan benzer ürünlerden farkını ve başarısını ortaya koyma konusunda muazzam bir rekabete girer. Ambalaj sahip olduğu kurumsal kimlik ile uyumlu olarak, raflarda bulunan ve aynı gruba dâhil onlarca üründen farklı bir tasarım, düşünce ve mesajla ortaya çıkıp tüketici tarafından ürünün satın alınmasını sağlamak için özel bir fikir ve farklı bir dokunuş bulmak zorundadır.

Yararlanılan kaynak: AKGÜN, C. “Ürünün Sihirli Dünyası:Ambalaj”, www.adobebilgi.com


bottom of page