top of page

Markaya Yapılan En Doğru YatırımBaby Things markası ambalaj tasarımları

Ambalaj tasarım, tüketicinin satın alma kararını etkileyen önemli faktörlerden bir tanesidir. Eğer ambalaj doğru tasarlanırsa markasına değer katmanın yanında, ürünün kendi kategorisinde öne çıkmasını ve satışlarının artmasını sağlar. Tüketici ile marka arasında kalıcı bir bağ kurulmasına yardımcı olur.

Markaların çoğu ambalaj tasarıma yeterince önem vermeyip, reklam bütçelerinin büyük bölümünü medya reklamlarına ve dijital pazarlama yöntemlerine ayırmaktalar. Reklam stratejilerinde var olan ironi ise; markaların tercih ettikleri görsel reklam mecrası ne olursa olsun; ürünlerinin ambalajını tüketicilere göstermek zorunda olmalarıdır. Peki ya ürününün ambalaj tasarımına yeterli yatırımı yapmayan bir marka, tüketicisi ile nasıl sağlıklı iletişim kuracak? Tabii ki; mesajı doğru şekilde alamayan tüketici, marka sadakatini kaybedecektir.

İçinde sunulan üründen önce tüketicisi ile ilk fiziksel ve duygusal iletişimi gerçekleştiren ambalajın, tasarım yönünden satın alma kararı üzerindeki etkisini istatistikî veriler ışığında değerlendirmekte fayda var. Aşağıda sunulan veriler, Amerika Birleşik Devletleri’nde 2016 yılında, 2000 tüketici ve 200 ambalaj uzmanı üzerinde, “WestRock” araştırma şirketi tarafından yapılan bir çalışmadan elde edilmiş.

  • Tüketicilerin %66’sı sadece ambalajından dolayı, daha önce denemedikleri bir ürünü satın almışlar.

  • Ambalaj uzmanlarının %86’sı ambalajın görsel tasarımının satın alma kararında etkili olduğunu düşünüyor.

  • Ambalaj uzmanlarının %66’sı ambalajın görsel tasarımı açısından tüketici ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini düşünürken, tüketicilerde bu oran %14.

  • Tüketicilerin %60’ı ambalajın fonksiyonelliği dolayısıyla tekrar aynı ürünü satın alırken, %38’i ambalajın görselliği dolayısı ile tekrar aynı ürünü almaya devam etmişler.

  • Yeni bir ambalaj tasarımı tüketicilerin %35’ini farklı bir markaya yönlendirmiş.

  • Ambalaj uzmanlarının %60’ı ambalaj tasarımın, online satılan ürünler için çok önemli olduğunu savunuyorlar.

  • Tüketicilerin %84’ü, fiziksel ve duygusal yönden kendi beklentilerini karşılayan yenilikçi ambalaj tasarımların, markaları tercih edilme sıralamasında yukarılara taşıyacağını düşünüyorlar.

Firmalar tarafından, ambalaj tasarımına ayrılan bütçenin bir harcama değil, marka için bir yatırım olduğu, açık şekilde yukarıdaki araştırma sonuçlarında gözükmektedir. Markanıza en doğru yatırımı yapacağınız yer; özgün ve yenilikçi tasarımları ile sizi geleceğe taşıyacak, Grafimet Ambalaj Tasarım Ofisi olacaktır.


Comments


bottom of page