top of page

Türkiye Ambalaj SektörüGrafimet Ambalaj Tasarım Ofisi Logosu

Grafimet Ambalaj Tasarım Ofisi hizmetinizde. Her türlü ambalaj tasarım, etiket tasarımı ve kurumsal kimlik ihtiyacınızı karşılamaya hazırız. Sektörde 12 yılı aşkın deneyimimiz ile farklı, yaratıcı ve inovatif ambalajlar tasarlıyoruz.

Türkiye Ambalaj Sektörü sürekli büyüyen ve büyümeye gelecekte de devam edecek lokomatif bir sektör. Grafimet Ambalaj Tasarım Ofisi olarak içinde yer aldığımız bu sektörü sizlere istatistiki veriler ile daha yakından tanıtmaya çalışacağız.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre toplam hane halkı tüketim harcamaları 2010-2014 yılları arasında yaklaşık %57 (ortalama artış %14,25) artmıştır.

Hane halkı harcamalarındaki artış beraberinde perakende ticaretin artmasına neden olmuş ve buna bağlı olarak perakende sektörü cirolarını yükseltmiştir. Yine Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2010-2015 yılları arasında Perakende Ciro Endeksi (Motorlu Kara Taşıtları Ve Motosikletler Hariç) yaklaşık %73 artmıştır. (ortalama artış %14,6)

Hızlı kentleşme, nüfus artışı, yaşam standartlarının yükselmesi, kadınların iş hayatına katılımındaki artış, tüketim alışkanlıklarındaki değişmeler, alışveriş merkezlerinin yaygınlaşması ile perakende alışveriş eğiliminin artması, tüketim ürünlerine olan talep artışı ve ihracatın artması Türkiye’nin gelişmişliği ile doğru orantılı olan Türkiye ambalaj sanayi sektörünü hızlı bir şekilde geliştirmiştir.

Türkiye'de ambalaj malzemesi üreten yaklaşık 3000 firma mevcuttur. Bu firmaların büyük çoğunluğu orta ve küçük ölçekli firmalardır. 53 ambalaj üreticisi iş hacmi bakımından Türkiye'nin en büyük 1000 şirketi arasındadır. Ambalaj sektöründeki firmalar yoğun olarak İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Konya, Kocaeli, Gaziantep, Adana, Kayseri ve Manisa’da faaliyet göstermektedir.

Ambalaj Sektörü dünyada ortalama % 3 büyümektedir. 2016 yılında dünya ambalaj sektörü büyüklüğü 820 milyar dolara ulaşmıştır. Dünya ambalaj sektöründen daha hızlı büyüyen Türkiye Ambalaj Sektörü ortalama büyüme hızı yıllık %10 olmuştur. Ambalaj ihracatında son beş yılda yıllık ortalama %16 oranında artış yaşanmıştır.

Ambalaj tüketimi tüm dünyada gelişmişliğin bir simgesi olarak kabul edilmiştir. Kuzey Amerika’da 400 dolar, AB’de 300 dolar ve Japonya’da 550 dolar olan kişi başı ambalaj tüketimi, Türkiye’de ise 2010 yılında 140 dolar iken 2015 yılında 240 dolar civarına ulaşmıştır.

Kişi başı ambalaj tüketiminin yanında ambalaj ihracatının da artarak 4 milyar dolara ulaşması ile Türkiye ambalaj sanayi pazar büyüklüğü 2015 yılı itibari ile 21 milyar dolar olmuştur. Sektörün 2023 yılı hedefi 30 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaşmaktır.


Comments


bottom of page